Cuijk

Laatste Nieuws

Er is nog 1 woning beschikbaar. Nieuwsgierig? Klik dan hier.
Bouwactiviteiten waargenomen! Lees meer

WONEN VOOR GEVORDERDEN CUIJK - DE MAARLE

Wij zijn ‘jonge’ vitale ouderen uit Cuijk en omgeving. Om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen willen wij nu al zorgen voor een veilige en zorgzame woonomgeving. Met goede voorzieningen en openbaar vervoer in de nabijheid.
We gaan een woongemeenschap vormen bestaande uit 14 woningen: 13 gelijkvloerse appartementen in twee woonlagen, en een vrijstaande woning.

ZELFSTANDIG WONEN MAAR OOK SAMEN

We ontwikkelen niet alleen onze eigen woning, maar bouwen ook samen aan een omgeving waar bewoners elkaar kennen, waar iedereen erbij hoort en waar we als goede buren naar elkaar omzien en waar nodig elkaar helpen.
Privacy is voor ons zeker belangrijk. We realiseren zelfstandige, levensloopbestendige woningen met privé buitenruimte. Ook creëren we een ruimte om elkaar te ontmoeten, af en toe samen te eten of activiteiten te organiseren. Verder komt er een klusruimte en een gemeenschappelijke tuin.

DUURZAAM BOUWEN

Wij bouwen energieneutraal en zo duurzaam mogelijk: hoogwaardige gebouwisolatie, PV zonnepanelen, energievoorziening in de vorm van warmtekoude opslag in de bodem en het gebruik van hernieuwbare materialen.
We willen niet alleen duurzaam bouwen maar ook duurzaam leven.

ONDERLINGE BETROKKENHEID EN VERTROUWEN

Door samen te wonen kunnen we delen. Waarom zouden we allemaal ons eigen (tuin) gereedschap moeten hebben? Kranten en boeken kunnen door meerdere mensen gelezen worden. En in onze gemeenschappelijke ruimte kunnen we samen met mensen uit de buurt kleinschalige activiteiten organiseren. 
Wat ons bindt is het onderlinge vertrouwen, het besef dat we samen sterker staan. Ontmoeten, betrokkenheid, zorgzaam naar elkaar en delen zijn sleutelwoorden voor ons. Delen van onze principes is voor ons belangrijker dan de precieze leeftijd van de deelnemers aan dit project. Alhoewel we ons met dit project richten op 55-plussers, staan we open voor mensen uit iedere leeftijdscategorie, die onze woonvisie onderschrijven.

SAMEN ONTWIKKELEN

Gemeenschappelijk wonen vraagt van bewoners de bereidheid om te geven en te nemen. We proberen zoveel mogelijk ieders specifieke verlangens in het ontwerp mee te nemen. Op deze manier creëren we al tijdens het ontwikkelproces onze eigen zorgzame woonomgeving. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het samen ontwikkelen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO) significant bijdraagt aan versterken van de sociale cohesie en het toegankelijker maken van burenhulp. 

Mobirise

Samen ontwikkelen is spannend en intensief. Maar zeker ook gezellig!

© Copyright 2024 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.

AI Website Generator