Cuijk

WONEN VOOR GEVORDERDEN CUIJK - DE MAARLE

Wij zijn ‘jonge’ vitale ouderen uit Cuijk en omgeving. Om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen willen wij nu al zorgen voor een veilige en zorgzame woonomgeving. Met goede voorzieningen en openbaar vervoer in de nabijheid.

ZELFSTANDIG WONEN MAAR OOK SAMEN

We willen niet alleen onze eigen woning ontwikkelen, maar ook samen bouwen aan een omgeving waar bewoners elkaar kennen, waar iedereen erbij hoort en waar we als goede buren naar elkaar omzien en waar nodig elkaar helpen.
Privacy is voor ons zeker belangrijk. We willen ieder een zelfstandige, levensloopbestendige woning met privé buitenruimte. Maar we willen ook ruimte om elkaar te ontmoeten, af en toe samen te eten of activiteiten te organiseren. Verder denken we aan een logeerruimte die we ieder kunnen boeken voor onze gasten, een klusruimte en een gemeenschappelijke tuin. We hebben een woonproject van 14 huishoudens in gedachten, om voldoende (ook financiële) draagkracht te hebben voor de gemeenschappelijke functies.

DUURZAAM BOUWEN

Wij vinden het belangrijk om duurzaam en energieneutraal te bouwen. We denken daarbij aan hoogwaardige gebouwisolatie, PV zonnepanelen, mogelijk energievoorziening in de vorm van warmtekoude opslag in de bodem en het gebruik van hernieuwbare materialen. We willen duurzaam bouwen maar ook duurzaam leven.

ONDERLINGE BETROKKENHEID EN VERTROUWEN

Door samen te wonen kunnen we delen. Waarom zouden we allemaal ons eigen (tuin) gereedschap moeten hebben? We hoeven geen aparte logeerruimte in onze eigen huizen als we daar samen voor zorgen. Kranten en boeken kunnen door meerdere mensen gelezen worden. En in onze gemeenschappelijke ruimte kunnen we samen met mensen uit de buurt kleinschalige activiteiten organiseren. 
Wat ons bindt is het onderlinge vertrouwen, het besef dat we samen sterker staan. Ontmoeten, betrokkenheid, zorgzaam naar elkaar en delen zijn sleutelwoorden voor ons. Delen van onze principes is voor ons belangrijker dan de precieze leeftijd van de deelnemers aan dit project. Alhoewel we ons met dit project richten op 55-plussers, staan we in principe open voor iedere leeftijdscategorie.

SAMEN ONTWIKKELEN

Gemeenschappelijk wonen vraagt van bewoners de bereidheid om te geven en te nemen. Er is behoefte aan variatie en we proberen zoveel mogelijk ieders specifieke verlangens in het ontwerp mee te nemen. Op deze manier creëren we al tijdens het ontwikkelproces onze eigen zorgzame buurt. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het samen ontwikkelen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO) significant bijdraagt aan versterken van de sociale cohesie en het toegankelijker maken van burenhulp. 

© Copyright 2021 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.