Cuijk

HET PLAN

Samen met KilimanjaroWonen, MAG architecten, WOS en de gemeente Land van Cuijk (LvC), werd in 2019 een concept-plan opgesteld voor het ontwikkelen van 13 duurzame en levensloopbestendige appartementen en één vrijstaande woning.
Het College ging met dit concept-plan akkoord en ons plan is opgenomen in het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Grotestraat Zuid.
Eind 2022 werd de omgevingsvergunning aangevraagd en deze is op 17 maart 2023 verleend.

Start bouw is naar verwachting in het najaar van 2023.

Mobirise
LOCATIE

Ons plan wordt gerealiseerd op een deel van het toekomstige Merletplein. Dit is het voormalige terrein van het Merletcollege op de hoek van de Grotestraat en de Hapsebaan in Cuijk. Ons project wordt gerealiseerd aan de westzijde van het terrein.
Op het Merletplein komen ook nog 10 vrijstaande woningen.

Het Merletplein is gunstig gelegen: op 400 meter van de Maas, op 600 meter van het levendige centrum met treinstation, bioscoop, theater en winkels. De A73 bevindt zich op 5 autominuten.

Nevenstaand plaatje geeft een impressie van hoe ons project eruit gaat zien.

Het project bestaat uit 14 woningen. 13 Appartementen in twee bouwlagen (6 op de begane grond, 7 op de eerste verdieping). Naast de appartementen komt er één vrijstaande woning die ook onderdeel uitmaakt van ons collectief. 

Alle appartementen zijn levensloopbestendig. De vrijstaande woning kan ook door een gezin worden bewoond.

planoverzicht
vraaggericht ontwikkelen
VRAAGGERICHT ONTWIKKELEN

De ontwikkeling van het project is gestart vanuit de woonwensen en het budget van de toekomstige bewoners. Als toekomstige bewoners hadden we veel invloed op de indeling van de eigen woningen en de gezamenlijke ruimtes.

© MAG architecten
Dit plaatje geeft een goede indruk van het vooraanzicht van ons project.


© MAG Architecten
Een mooie impressie van de gemeenschappelijke tuin.

TIJDLIJN

9 maart 2020

Overleg met de gemeente Cuijk

Op 9 maart 2020 vond het eerste formele overleg plaats met de projectleider van de gemeente Cuijk. Doel was het aftasten van de mogelijkheid om ons project te realiseren op (een deel van) het voormalige terrein van het Merletcollege.

2 mei 2020

Wonen voor Gevorderden Cuijk

Op 2 mei 2020 werd de vereniging Wonen voor Gevorderden Cuijk opgericht, een vereniging met beperkte bevoegdheid. Dit was nodig om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

31 maart 2021

Grondreserveringsovereenkomst getekend

Na een periode van tekenen, overleg met de gemeente, weer terug naar de tekentafel, ging het College van de gemeente Cuijk akkoord met ons concept-plan. Op 31 maart 2021 werd de Grondreserveringsovereenkomst met wethouder Jillissen getekend.
We kunnen verder met onze plannen.

Zomer/herfst 2022

Bestemmingsplan vastgesteld

Eind 2021 is het ontwerp bestemmingsplan in procedure gegaan. Deze werd op 19 mei 2022 door de gemeente Land van Cuijk vastgesteld. Vervolgens werd medio december de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en werd er gewerkt aan de eerste versie van de grondverkoop overeenkomst.

2023

2023: de realisatie van ons project gaat van start

Op 17 maart is de omgevingsvergunning afgegeven, en starten de voorbereidingen voor de bouw. Zo maakt de gemeente in het voorjaar de grond bouwrijp, waarna de grondoverdracht aan ons plaats kan vinden. Gelijktijdig wordt dan de Vereniging van Eigenaars opgericht. Op 3 oktober vond de overdracht van de grond plaats en ging op 6 november de bouw van start.                                       

Eerste kwartaal 2025

Feest

Oplevering van onze nieuwe woonplek. Dit gaan we vieren!                                                                                             

© Copyright 2024 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.

Offline Website Builder